Kontakt:

Obecný úrad
Jurské 20
059 94 Holumnica

starostka obce: 0911 861 512

mail :  molcanyova@obecjurske.sk

kancelária starostky : 052/772 0003

 pracovníčka: Mgr. Monika Semanová

  052/ 4589 643, 0911394 965

mail: semanova@obecjurske.sk

hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman , 

mail: hoffman.kontrolor@gmail.com

0910 239 202
www.jurske.ocu.sk
 

IČO: 00326275
PRIMA BANKA SLOVENSKO , a.s.
Č. ú. 1713970001/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.jurske.ocu.sk spravuje Obec Jurské a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Jurské
Jurské 20
059 94 Holumnica

 

IČO: 00326275
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Región: Prešovský
Počet obyvateľov: 939
Rozloha: 383 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1294

 

Všeobecné informácie: semanova@obecjurske.sk
Podateľňa: semanova@becjurske.sk
Starosta: Molčanyová Zuzana obec.jurske@neton.sk,molcanyova@obecjurske.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla:info@obecjurske.sk

 

Sekretariát:
Tel: 052 / 7720003, Email:semanova@obecjurske.sk

 

Kompetencie:

Obec Jurské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Jurské je zriadený na Mestskom úrade v Ihľanoch.

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7.00-15.00
Utorok 7.00-15.00
Streda 7.00-16.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00-12.00

 

Aktualizované 16.12.2014

 

Technický prevádzkovateľ: webex media, s.r.o.

Dunajská 12
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk