Kontakt:

Obecný úrad
Jurské 20
059 94 Holumnica

starostka obce: 0911 861 512

mail :  molcanyova@obecjurske.sk

kancelária starostky : 052/772 0003

 pracovníčka: Mgr. Monika Semanová

  052/ 4589 643, 0911394 965

mail: semanova@obecjurske.sk

hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman , 

mail: hoffman.kontrolor@gmail.com

0910 239 202
www.jurske.ocu.sk
 

IČO: 00326275
PRIMA BANKA SLOVENSKO , a.s.
Č. ú. 1713970001/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

História

Erb obce

Spišská obec Jurské sa rozprestiera na severozápadných svahoch Levočských vrchov v doline Holumnického potoka. Už 13.storočí ju založili šľachtici z rodu Gorgey (Hrhovský). Prvá písomná zmienka o našej obci sa nachádza v listine z roku 1294 (Sanctus Georgius).
Názov obce svečí o tom že už v tomto čase existoval v obci aj ranogotický kostol, ktorý bol zasvätený sv. Jurajovi Neskôr obec vystupuje pod názvami „“Sentimentu“(1329) “ Sentgyrgh“ (1345) “ Zenthgerge (1408) a “ Zenthgyorgy“ (1598) . V roku 1808 sa obec uvádza pod madarským , nemeckým i slovenským Szent- Gyorgy , Sankt Georgen, Jurské, Djurské. Sučastný názov obce je oficialne zavedený od roku 1920. Obec Jurské patrila k stredne veľkým na Spiši. Napr: v roku 1598 tu daňoví konskriptori tu evidovali 23 domov. V roku 1700 tu žilo 119 obyvateľov nemeckého a rusinského etnika (64 evanjelikov, 30 gréckokatolíkov a 25 rímskokatolícky ). V 18.storočí došlo k priaznivému demografickému vývoju , takže v roku 1787 tu bolo 53 domov a 345 ľudí a v roku 1828 tu bolo 581 duší . Obyvatelia Jurského sa živili v minulosti predovšetkým poľnohospodárstvom , ale tiež prácou v lese a pastierstvom .Privyrábali si aj výrobou plátna , ľanového a konopného oleja. Ako bolo už spomenuté, kostol stál v obci už v 13. storočí hoci neskôr sa jeho pôvodný ranogotický tvar zmenil najmä zásluhou barokovej prestavby v 17.storočí , patrocínium sv. Juraja mu ostalo do súčastnosti. Jurské bolo aj je fíliou rímskokatolickej fary v Holumnici Miestni evanjelici si okolo roku 1865 postavili vlastný chrám v neskoro klasicistickom slohu . Škola v obci už existovala už 17.storočí až dodnes.


Symboly obce :
erb, zástava
Popis erbu : v červenom štíte na čiernom drakovi so striebornou zbrojou vpravo od zlatej hviezdy stojací strieborný rytier v ľavici so zlatou kopijou vbodnutou do dračej hlavy
Opis zástavy : vlajka pozostáva z piatich pozdných pruhov vo farbách červenej , žltej , bielej , čiernej červenej
Rozloha obce :
383 ha
Počet obyvateľov:
1045