Kontakt:

Obecný úrad
Jurské 20
059 94 Holumnica

starostka obce: 0911 861 512

mail :  molcanyova@obecjurske.sk

kancelária starostky : 052/772 0003

 pracovníčka: Mgr. Monika Semanová

  052/ 4589 643, 0911394 965

mail: semanova@obecjurske.sk

hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman , 

mail: hoffman.kontrolor@gmail.com

0910 239 202
www.jurske.ocu.sk
 

IČO: 00326275
PRIMA BANKA SLOVENSKO , a.s.
Č. ú. 1713970001/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

 1. ZMLUVA ČíSLO MC12112015 O VYTVORENÍ WEBSTRÁNKY DOMÉNY A WEBHOSTING
  ZMLUVA ČÍSLO MC12112015 O VYTV WEBSTRÁNKY DOMÉNY A WEBHOSTING
 2. Informácia pre verejnosť pri ohrození
 3. dodatky k zmluve
 4. Ponuka diaľkového štúdia
 5. Zmluva o termínovanom úvere č. 09/004/12
 6. VZN
 7. Dodatky - Topset
 8. Výzva
 9. Záložná zmluva
 10. Kupna zmluva pozemok
 11. Výzva
 12. Zámer obce
  Zámer obce
 13. Odpredaj pozemku
  odpredaj pozemku
 14. Kúpna zmluva
  Kúpna zmluva
 15. Zmluva o verejnom obstaravaní
  Zmluva o verejnom obstaravaní
 16. Zámer obce
  Zámer obce
 17. osobitný zreteľ
  osobitný zreteľ
 18. Kúpna zmluva
  Kúpna zmluva
 19. Zámer obce
  Zámer obce
 20. Zmluva o dielo č 1/2013- modulová škola
  Zmluva o dielo č 1/2013 - modulová škola
 21. Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školys celodenným výchovným systémom v rámci NP ,, Vzdelávaním pedag. zamestnancov k inklúzii MRK
  ,, Vzdelávanie pedagog. zamestnancov k nklúzii MRK
 22. DD21 Ramcova zmluva
  DD21 Ramcova zmluva
 23. zmluva o vedeni uctovnitctva TAX GROUP s.r.o
  zmluva o vedeni uctovnitctva TAX GROUP s.r.o
 24. Mandatna zmluva BTS TATRY, s.r.o
  Mandatna zmluva BTS TATRY, s.r.o
 25. MIRA office spol. s.r.o
  MIRA office spol. s.r.o
 26. COMCPAS , s.r.o .
  COMCPAS , s.r.o .
 27. Ramcova zmluva Dusan Jankura
  Ramcova zmluva Dusan Jankura
 28. KRYPTON s.r.o Zmluva o dielo č. 2/2014 modulová škola
  KRYPTON s.r.o. Zmluva o dielo č. 2/2014 modulová škola
 29. Zmluva o službách č. 020/2015/Za
  odborná spolupráca pri získaní NFP
 30. GEOSENSE Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvanín osobných údajov
  GEOSENSE Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaní osobných údajov
 31. GEOSENSE Zmluva o Ddielo a poskytovaní servisných služieb
  GEOSENSE Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
 32. RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru Michal Pitoňák LUMI
  RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru Michal Pitoňák LUMI
 33. DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY Centrálny vestník organizácií s.r.o
  DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY Centrálny vestník organizácií s.r.o
 34. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY Databanka firiem s.r.o
  ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY Databanka firiem s.r.o
 35. RWE ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
  RWE ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU
 36. Zmluva o dielo č. 10/2015 COMMERCE INVEST, s.r.o.
  Zmluva o dielo č. 10/2015 COMMERCE INVEST, s.r.o.
 37. Rámcová kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
  Rámcová kúpna zmluva ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
 38. Kúpna zmluva z dna 15.06.2015
  Kúpna zmluva z dna 15.06.2015
 39. Kúpna zmluva z dna 29.09.2015
  Kúpna zmluva z dna 29.09.2015
 40. Centrálny vestník organizácií s.r.o
  centrálny vestník organizácií s.r.o
 41. ZMLUVA č. KO/06/2013 FINEKOL , S.R.O.,
  ZMLUVA č. KO/06/2013 FINEKOL , S.R.O.,
 42. Metský podnik ,Spišská Belá spol. s.r.o.
  Metský podnik , Spišská Belá spol. s.r.o.
 43. zmluva o dielo sanácia odpadu PROSPECT, spol s.ro.
  zmluva o dielo sanácia odpad PROSPECT, spol s.ro.
 44. ZLUVA O DIELO č 1/2015 stavebné práce
  ZMLUVA O DIELO č 1 /2015 stavebné páce
 45. Oznánenie vo veci stavby Jurské TS VN úprava NNsiete DP
  Oznámenie vo veci stavby Jurské TS VN úprava NNsiete DP
 46. http://www.envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/nerozhodnute
  Nepriznaná dotácia pre Obec Jurské
 47. PHSR_Jurské_2016 -2022
  PHSR_jURSKé_2016 -2022
 48. Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk
  Prieskum trhu - výzva na predkladnie ponúk
 49. Zmluva o zabezpečeni systému združeného nakladania s odpadmi s odpadami z obalov
  zmluva o zabezpecení združeného nakladania s odpadmi z obalov
 50. ZMLUVA č. O13/2016 FINEKOL s.r.o
  ZMLUVA č. 013/2016 FINEKOL s.r.o
 51. ZMLUVA č 07/PZ- KK/ 2016 Brantner o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
  ZMLUVA č 07/PZ- KK/ 2016 Brantner o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 52. DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2014 KRYPTON s.r.o.
  DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2014 KRYPTON s.r.o.
 53. ZMLUVA O DIELO 1/2015 Merate s.r.o.,
  ZMLUVA O DIELO 12015 Merate s.r.o.,
 54. ZMLUVA o poskytnutie služieb SMILES SK s.r.o.,
  ZMLUVA o poskytnutie služieb SMILES SK s.r.o.,
 55. ZMLUVA O DIELO - učtovné služby pre obec
  ZMLUVA O DIELO - učtovné služby pre obec
 56. Oznamenie o strategickom dokumente - územné plánovanie obec Križová Ves
  Oznamenie o strategickom dokumente - územné plánovanie obec Križová Ves
 57. plan kontrol obce Jurske
  plan kontrol obce Jurske
 58. Zásady - 307- 2014
  Zásady - 307- 2014
 59. Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_042
  Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_042
 60. Zmluva č.2017_MPC_ŠOV_MŠ_019
  Zmluva č.2017_MPC_ŠOV_MŠ_019
 61. VZN OBEC JURSKÉ MZZ.
  VZN OBEC JURSKÉ MZZ .
 62. VZN_2 o trhových miestach Jurské
  VZN_2 o trhových miestach Jurské
 63. zmluva o spracovní osobných údajov prostrdníctvom sprostredkovateľa
  zmluva o spracovní osobných údajov prostrdníctvom sprostredkovateľa
 64. ZMLUVA O DIELO č. 2017/02
  ZMLUVA O DIELO č. 2017/02
 65. ZMLUVA O DIELO č. 2017/03
  ZMLUVA O DIELO č. 2017/03