Kontakt:

Obecný úrad
Jurské 20
059 94 Holumnica

starostka obce: 0911 861 512

mail :  molcanyova@obecjurske.sk

kancelária starostky : 052/772 0003

 pracovníčka: Mgr. Monika Semanová

  052/ 4589 643, 0911394 965

mail: semanova@obecjurske.sk

hlavný kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman , 

mail: hoffman.kontrolor@gmail.com

0910 239 202
www.jurske.ocu.sk
 

IČO: 00326275
PRIMA BANKA SLOVENSKO , a.s.
Č. ú. 1713970001/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Spustili sme nový webdesign stránky

Spustili sme nový webdesign stránky.

Spustili sme nový webdesign stránky